PER CONSULTA MIDES, PREUS I CARACTERÍSTIQUES CONSULTEU A :

embalatges@pratbosch.com

CARROS PORTABOBINES DE FLEIX

MÀQUINA DE MARCAR PREUS I ETIQUETES

DISPENSADORS DE CEL.LULOSA I SABÓ DE MANS

RETRACTILADORA DE GAS

FLEJADORES – GRAPADORES MANUALS

FLEJADORA ELÈCTRICA-MANUAL

FLEJADORA SEMI-AUTOMÀTICA DE SOBRETAULA

SOLDADOR TANCABOSSES

PORTABOBINES PAPER REGAL

PORTABOBINES PAPER INDUSTRIAL

PRECINTADORA PER TANCAR BOSSES EN BLAU I ACER INOXIDABLE

PORTABOBINES INDUSTRIAL VERTICAL