Prat Bosch

Garantim al lliurament en 24/48 HORES

embalatges@pratbosch.com

T. 93 874 82 01

AVÍS LEGAL

TERMES I CONDICIONS

El responsable d’aquesta pàgina web és PRAT- BOSH (en endavant L’Empresa), amb domicili social en Polígon Industrial Bufalvent, Carrer de Ferran Casablancas, 28, 08243, Barcelona.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), L’Empresa informa que és titular del lloc web https://webtosell01.es/webs/pratbosch. D’ acord amb l’ exigència de l’ article 10 de l’ esmentada Llei, L’ empresa informa de les següents dades: El titular d’ aquest lloc web és L’ Empresa. L’ adreça de correu electrònic de contacte amb l’ empresa és: pratbosch@pratbosch.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web https://pratbosch.com/inicio/ confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. El lloc web de https://pratbosch.com/inicio/ proporciona gran diversitat d’ informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’ estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per https://pratbosch.com/inicio/ per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ ús de la informació, serveis i dades ofertes per https://pratbosch.com/inicio/ contràriament al que disposen les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

L’Empresa no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

L’Empresa declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, L’ empresa no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’ usuari.

MODIFICACIONS

L’ empresa es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Empresa per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de l’ empresa. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’ autorització de l’ empresa.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de L’Empresa. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de L’Empresa.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’ empresa es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’ incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’ usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’ aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. L’Empresa té el seu domicili BARCELONA.