AVÍS LEGAL ( PROTECCIÓ DE DADES)

AUTORIZACIÓ DE TRATAMENT DE DADES

Inicialment, Embalatges Prat Bosch, l’informa que les seves dades de caràcter personal formaran part del nostre fitxer. De conformitat amb el que disposa Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de la Llei de Protecció de Dades Personals (actualitzat maig 2018).

FINALITAT

Amb la finalitat de fer efectiva la nostra relació comercial i, si escau, mantenir-lo informat dels nostres productes.

El destinatari d’aquesta informació, únicament serà el departament encarregat de gestionar el fitxer (EMBALATGES PRAT BOSCH S.L ).

Per això les dades personals estan protegides amb els mitjans i els sistemes tècnics necessaris per poder preservar la confidencialitat. Evitar la pèrdua, l’alteració o l’accés no autoritzat, als nivells de seguretat que legalment es requereixin.

ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL.LACIÓ I OPOSICIÓ

Per tant, l’interessat pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho a:

  • Carta : EMBALATGES PRAT BOSCH S.L B-60802261 C/ MATERNITAT D’ELNA Nº 20 08243 MANRESA (BARCELONA)
  • Email : embalatges@pratbosch.com

Finalment totes les dades sol·licitades en el document de captació, són necessàries per poder dur a terme la tasca encomanada. Com a conseqüència, podent arribar, en cas de ser incompletes, a impedir-ne la correcta realització.