PLÀSTIC DE BOMBOLLES

. Bobines estàndard i tallades a diferents mides.
. Formats i bosses a mida.
. Varies mides de bombolla combinades amb altres materials.

CELLAIRE 2018

  • Indicat per protegir material peces delicades ( ferro, vidre, etc…)
  • No és abrasiu i absorbeix els cops.
  • N’hi ha de diferents densitats i laminats per el parquet (homologat).
  • Es fabrica en gruixos de 1mm a 15mm.

PERFILS CELLU-PRO

Són molt útils per a la protecció de cantonades de vidre, marbre, mobles, objectes pintats…

  • Planxes de 1×2 metres ( de 2 a 10 cm de gruix).

SOBRES DE BOMBOLLES

  • Per a l’enviament de peces delicades.
  • Molt lleuger i resistent.
  • N’hi ha de diferents mides homologades. 

VIRUTA I FOAM

  • Viruta de Fusta.
  • Material per omplir buits i protegir l’objecte de cops (SAC DE 1/2 M2).